IV edycja Konkursu "Dobry Chleb"

KONKURS DOBRY CHLEB CZWARTA EDYCJA

Ogólnopolski Konkurs Pieczywa Dobry Chleb Radom 2012

Zarząd Cechu Piekarzy w Radomiu, wzorem roku ubiegłego zaprasza koleżanki i kolegów piekarzy do wzięcia udziału w IV ogólnopolskim konkursie pieczywa Dobry Chleb. Próbki pieczywa, zgodnie z regulaminem konkursu (dost: www.cechpiekarzy.radom.pl) , należy dostarczyć do Akademii Piekarskiej; Milejowice, ul. Cerekiewska 55, 26-652 Zakrzew, do dnia 24.08.2011r. do godziny 12.00. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas XIV Święta Chleba w Radomiu w dniu 2.09.2012 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie, bo naprawdę warto!

Regulamin ogólnopolskiego Konkursu Pieczywa

Dobry Chleb Radom 2012

1.     Cel konkursu

Celem konkursowej oceny pieczywa jest wyłonienie pieczywa najwyższej jakości oraz przyznanie dyplomów.

2.     Przedmiot konkursu

2.1                       Chleb pszenno-żytni

2.2                     Chleb żytni

2.3                     Chleb z dodatkami

3.     Zasady oceny pieczywa

3.1                       Ocena pieczywa będzie przeprowadzona komisyjnie na podstawie cech organoleptycznych produktu

3.2                       Pieczywo będzie oceniane anonimowo

3.3                       Ilość dostarczonego pieczywa: 2 sztuki -pkt.2.1-2.3,

4.     Informacje dołączone do pieczywa

4.1                       Nazwa i adres producenta

4.2                       Nazwa pieczywa

4.3                       Opis wyrobu z podaniem składników ( dokumentacja wymieniona  w p. 4.2 - 4.3 powinna być dostarczona w dwóch identycznych wersjach: anonimowej dla komisji i oficjalnej).

5.     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2.09 ok. godziny 16.00 Producenci najlepszego pieczywa zostaną nagrodzeni.

6.     Zasady uczestnictwa:

6.1                       Zgłoszenie uczestnictwa do dnia 24.08 br.

6.2                       Dostarczenie pieczywa - do dnia 24.08 br. do godz. 12:00 do Akademii Piekarskiej; Milejowice (k/Radomia) ul. Cerekiewska 55,                       26-652 Zakrzew