Święto Chleba w Radomiu
geneza - czyli śmiałość wizji i rzemieślnicza perfekcja

Regionalne święta, lub dni chleba, są obchodzone od lat w całej Unii Europejskiej. światowa Unia Piekarzy (UIB) ustanowiła dzień 16 pażdziernika światowym Dniem Chleba.

 
 
 

W 1999 roku na posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej (członek UIB) podjęło decyzję, że pierwsze w Polsce obchody święta Chleba odbędą się 11 września 1999 roku.

W Radomiu pomysł trafił na zarząd Cechu Rzemiosł Spożywczych. Zarząd wówczas stanowili:Sylwester Wojcieszek, Jarosław Gajda, Waldemar Stojak, Zdzisław Krzemiński oraz Elżbieta Gagacka. Wniosek w sprawie organizacji imprezy został przegłosowany jednogłośnie. 

 Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został Jarosław Gajda, a w jego skład weszli również: Ewa Brzezińska, Tadeusz i Mariusz Fogiel, Krystyna Kowalczyk, Marian Kowalczyk, Sylwester Wojcieszek, Artur Ziółkowski Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do imprezy, a pomysły rodziły się właściwie w trakcie spotkań, na których omawialiśmy charakter, jaki ma przyjść radomskie święto. Jedno wiedzieliśmy na pewno, żeby zorganizować dobre wydarzenie musieliśmy mieć pieniśdze. Oprócz składki wśród piekarzy udało się nam pozyskać sponsorów i jak się póśniej okazało, była to najmocniejsza grupa wspierajśca nasze działania. Niektóre firmy jak Baker, Ireks Prokopowicz czy Lesaffre Polska wsparły organizację święta dziesięciokrotnie. Dzięki tej pomocy mogliśmy pozwolić sobie na całkiem dobry program artystyczny, który stał się wizytówką imprezy, przyciągającą z roku na rok coraz większe rzesze zwiedzających.

 Muzeum Wsi Radomskiej, w swojej działalności ogłosiło rok 2000 "Rokiem Chleba" i tak rozpoczęła się nasza współpraca z Muzeum. Jednak nadal, główny ciężar finansowy imprezy ponosili piekarze.

Od 2001 roku nasze działania wspiera Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Rok 2002 był rokiem przełomu z uwagi na to, że istniała obawa co do dalszych losów święta. Była realna groźba, że następnego święta może już niestety nie być. Wtedy to, nawiązaliśmy współpracę z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej, która logistycznie pomogła nam przezwyciężyć kryzys.

W 2004 roku, z woli środowiska piekarskiego, został reaktywowany Cech Piekarzy, w którym znaleźli się wszyscy główni organizatorzy radomskiego święta Chleba.

Kiedy w 2006 roku trwały roboty remontowe w Muzeum, VIII święto Chleba zorganizowaliśmy na Placu Konstytucji 3-go Maja i od tego momentu możemy mówić o następnym współorganizatorze -Prezydencie Miasta Radomia.

Tak to święto Chleba zyskiwało coraz większą popularność i mam nadzieję sympatię mieszkańców Radomia, a dla nas, stało się okazją -chociaż po części, do spłaty długu wobec społeczeństwa i naszych klientów.

Celem święta Chleba w Radomiu jest ochrona i kultywowanie tradycji polskiego, a w szczególności radomskiego piekarstwa oraz promocja chleba i wyrobów piekarniczych jako produktów zdrowego odżywiania się.

Więcej informacji na temat tegorocznego święta w aktualnościach!