AKCJA "DOBRY CHLEB"

Pomysł akcji "Dobry chleb" narodził się wśród członków zarządu w maju 2005 roku, podczas przygotowań do organizacji VII-go "Święta Chleba" w Radomiu.
Już od lat staraliśmy się o podnoszenie statusu piekarstwa w ogóle, a szczególnie wśród piekarzy zrzeszonych w naszym cechu. Akcja "Dobry chleb" to następny krok w działalności statutowej, promujący etyczne wzorce produkcji pieczywa. Jest to także reakcja na to co od dłuższego czasu dzieje się na rynku pieczywa w Radomiu, a nie dzieje się zbyt dobrze.
Korzystając z pomocy fundacji "Polski Chleb", a w szczególności pani prof. Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej, został opracowany regulamin dla uczestników biorących udział w akcji, który oprócz tak podstawowych kryteriów jak wdrożenie przez zakłady dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej wyznaczył normy jakościowe dla produkowanego pieczywa min.: wilgotność, kwasowość, zawartość aflatoksyn. Uzgodniliśmy również, że certyfikat będzie wydawany maksymalnie na rok czasu.
W czerwcu 2005 roku miało miejsce zebranie ogólne członków cechu, na którym zapadła decyzja o realizacji przedsięwzięcia. Pierwszym krokiem było zwołanie konferencji prasowej, na której ogłosiliśmy, że jest to akcja otwarta, w której mogą wziść udział wszystkie piekarnie dostarczajšce pieczywo na rynek radomski, nie tylko te zrzeszone w cechu. Od tej chwili piekarze zainteresowane mogły pracować nad uzyskaniem certyfikatu.

Po badaniach przeprowadzonych w firmie BioStar w Łodzi, certyfikat uzyskało osiem firm, są to piekarnie w kolejnosci alfabetycznej:
 • piekarnia Fogiel&Fogiel ul.Słowackiego 92
 • piekarnia Jarosław Gajda ul. Czarnoleska 20
 • piekarnia Marek Gibaszewski ul. Posłów Greckich 1
 • piekarnia Krzysztof Orlik i S-ka ul.Opoczyńska 27/39
 • piekarnia "Wacyn" Ewy Brzezińskiej i Andrzeja Karczewskiego Wacyn 24
 • piekarnia Paweł Pastuszka ul.Okulickiego 40
 • piekarnia Waldemar Stojak i S-ka ul.Żeromskiego 20
 • piekarnia Sylwester Wojcieszek ul.Wiejska 24
Cały czas pracujemy nad propagowaniem akcji "Dobry chleb" - bo dobry chleb to taki, który można zjeść ze smakiem, który nie kruszy się następnego dnia i taki za którym się tęskni, gdy go nie ma. Znak "Dobry chleb" jest znakiem zastrzeżonym.

Jarosław GajdaRegulamin akcji "Dobry chleb"
 1. Opis technologiczny produkowanego chleba
 2. Spełnienie norm sanitarnych dla zakładu
  • wdrożenie dobrej praktyki produkcyjnej
  • wdrożenie dobrej praktyki higienicznej
 3. Kwalifikacje pracowników i właścicieli
  • posiadanie przez właściciela dyplomu mistrza w zawodzie piekarz
  • posiadanie przez ciastowego min. dyplomu czeladnika
 4. Badania laboratoryjne
  • wilgotność min.40%
  • kwasowość ogólna 2,5 0,1 NAOH/10g.
  • zawartość kwasu mlekowego 0,3/10g w tym enancjoner L(+) pow.60%
  • kwasowość lotna pon.0,080g kwasu octowego/100g.
  • zawartość aflatoksyn do 5
 5. Czas-okres wydanego certyfikatu max. 1 rok.
 6. Zgoda właściciela piekarni na poddanie się kontroli przez kapitułę akcji.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRZEZ ZARZĽD CECHU PIEKARZY W RADOMIU.Pobierz regulamin
Pobierz regulamin w formacie PDF
Pobierz regulamin w formacie DOC